top of page

BPPV of draaiduizeligheid

Benigne Paroxsysmale Positional Vertigo (BPPV).

Dit is een goedaardige, aanvalsgewijze, positieafhankelijke draaiduizeligheid en wordt veroorzaakt door losgebroken oorsteentjes in het binnenoor.

Kenmerken zijn voornamelijk draaiduizeligheid die aanwezig is enkele seconden na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoals vooroverbuigen, omrollen in bed of naar boven kijken. De duizeligheid blijft niet continu aanwezig. 

De kinesitherapeut kan met bepaalde manoeuvres de gehoorsteentjes terug op hun plaats brengen.

bottom of page