top of page

Relaxatietherapie

We zijn allemaal wel eens gespannen door moeilijke situaties of extra drukke momenten. Als die momenten elkaar te veel en te snel blijven opvolgen, geraken we de spanning nog moeilijk kwijt. We worden zenuwachtig, zijn vlugger prikkelbaar, krijgen hoofdpijn, kunnen moeilijk slapen, enz.

De spanning zoekt altijd de zwakste plaats van het lichaam en hecht zich daarop vast. Veel personen hebben last van gespannen nekspieren. Soms geeft dit een blokkage van de nek en meestal zorgt het er voor dat we hoofdpijn (druk op het achterhoofd die doortrekt tot net boven de ogen) krijgen.

Een heel aantal mensen krijgen door een te hoge belasting last met de ademhaling. Hyperventilatie uit zich in een waaier van symptomen.

Door de persoon zelf wordt het herkend als een druk op de borstkas bij het inademen die ervoor zorgt dat je niet meer dieper kan inademen terwijl je dat wel nog zou willen. Deze personen zuchten en geeuwen zeer vaak.

Bij andere personen gaat spanning zich veeleer in emoties gaan vertonen.

Zij gaan vaak anders reageren op situaties.

Voor het herkennen van deze uiting van spanning is vaak advies nodig van buitenaf. Bij al deze uitingen van spanning kan relaxatietherapie een uitweg bieden. We leren je correct ademhalen en gaan er in een aantal sessies voor zorgen dat je kan voelen wanneer je gespannen of ontspannen bent.

Bewust worden van je spanning is een eerste stap om meer ontspannen door het leven te gaan.

bottom of page