top of page

Respiratoire kinesitherapie volgens Postiaux

De doelstellingen en principes van deze therapie zijn de longen en hogere luchtwegen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm) en de ventilatie te verbeteren. Door middel van longauscultatie kunnen we de crepitaties lokaliseren waardoor we efficiënt kunnen werken.

Ademhalingsoefeningen, het leren ophoesten van slijm, het longweefsel weer ontplooien, de borstkas mobiliseren en drainagehoudingen aanleren zijn hier de voornaamste taken van de therapeut.

Bij baby’s en kleine kinderen is dit heel efficiënt en bij volwassen proberen we dit zo actief mogelijk aan te leren.

Wij behandelen vooral patienten met bronchitis, bronchiolitis, pneumopathie en COPD.

bottom of page